สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเขียน loop ซ้อนกัน

ในบางกรณีเราอาจจะต้องได้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวนค่า ที่ต้องใช้การทำซ้ำ 2 ชั้น หรืออาจจะหลายชั้นกว่านั้น ตัวอย่างนี้ผมจะพาเขียนโค้ดทำ loop 2 ชั้น เพื่อหาผลรวมครับ

ลองมาดูโค้ดตัวอย่าง