สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

XML คืออะไร

XML คืออะไร ? : เริ่มกันที่ว่า XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเวบเพจทั้วไป แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไว้ด้วยกัน ส่วนการแสดงผลก็จะใช้ภาษาเฉพาะซึ่งก็คือ XSL หน้าตาของภาษา XML
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<address_book>
   <person Gender="M">
        <name>Jane Doe</name> 
        <address>
            <street>123 Main St.</street> 
            <city>San Francisco</city> 
            <state>CA</state> 
            <zip>94117</zip> 
         </address>
         <phone>555-1212</phone> 
   </person>
</address_book>

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น