สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รู้จักกับ Thread

ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้นั้น เราต้องใช้ Thread เพื่อแยกการทำงานออกเหมือนว่าเรามี cpu หลายๆ คอร์ เช่นเราต้องการเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลจากไฟล์ เพื่อให้ทำงานไวขึ้น ลื่นไหลขึ้น เราก็ต้องแยกเป็นหลายๆ ตัว

java จะมีคลาส Thread ให้ใช้โดยอยู่ใน java.lang.Thread


วิธีการสร้าง Thread

เราต้องสร้าง thread ขึ้นโดยการ new constructor ของคลาส Thread โดยปกติ Thead ทุกตัวจะมีชื่อเป็น String เราสามารถกำหนดชื่อให้แก่ thread ได้โดยการส่ง parameter ให้แก่ constructor ตอนที่ new object นั้นๆ

method หลักๆ ที่ได้ใช้บ่อยเกี่ยวกับ Thread

public final String getName()
public final void setName(String name);
public static native Thread currentThread()

ตัวอย่างโค้ดคร่าวๆ
package myPackage;

public class MainThread {
  public static void main(String[] args) {
    Thread t = Thread.currentThread();
    System.out.println(t.getName());
  }
}

ผลการทำงาน
main

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น