สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

super references

ในกรณีที่เกิดการ shadowing หรือ overriding หากว่าคลาสลูกต้องการไปอ้างอิงสมาชิกของคลาสแม่ ทำได้โดยการใช้คำว่า super ช่วย

แต่พอมี super แล้วก็มักมีคำว่า this ประกบ ซึ่งความหมายที่ต่างกันคือ
super = การอ้างอิงไปหาสมาชิกของ class แม่
this = การอ้างอิงไปหาสมาชิกของตนเองสมมุติว่าเรามีโค้ดแบบนี้

package myPackage;

class A1 {
  int x = 1;
}
class A2 extends A1 {
  int x = 2;
  
  void print() {
    System.out.println(this.x + ", " + super.x);
  }
}
public class SuperTest {
  public static void main(String[] args) {
    new A2().print();
  }
}


ผลการทำงาน
2, 1

อธิบาย
ตัวอย่างนี้ คลาส A1 มี x ซึ่งมีค่าเป็น 1 ส่วน A2 ก็มี x ที่มีค่าเป็น 2 พอเราต้องการอ้างอิงตัวแปร x ของ A2 เราก็ใช้ this.x ส่วนเมื่อเราต้องการอ้างอิงค่า x ของ class แม่ เราก็ใช้ super.x

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น