สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Inner Class ซ้อนกัน

ปกติเรามักไม่ค่อยได้เห็นคนที่เขียนโค้ดเอา class มาซ้อนกัน แต่ในบางกรณีเราก็จำเป็นต้องทำแบบนั้น เพื่อจำกัดขอบเขตการใช้งาน class ใดๆ เพียงแค่ในกรอบนั้นเท่านั้น

เช่น

class A{
  class B {
  }
}


อันนี้คือซ้อนกันแค่ 2 ชั้น แต่ความจริงซ้อนได้หลายชั้นครับ ไม่ได้จำกัดว่ากี่ชั้น กฏมีอยู่ว่า
1. คลาสข้างในจะต้องเป็น static class เท่านั้น
2. การ new object จะต้องเรียก class ชั้นนอกสุดก่อน เช่น new A.B(); เป็นต้น

ตัวอย่างโค้ดจริง
package myPackage;

public class InnerClass {
  static class A {
    A() {
      System.out.println("A");
    }
  }
  static class B {
    B() {
      System.out.println("B");
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    InnerClass.A a = new InnerClass.A();
    InnerClass.B b = new InnerClass.B();
  }
}

ผลการทำงาน
A
B

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น