สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้งานคำสั่ง import แบบง่ายๆ

เมื่อโปรแกรมเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆ เราต้องเก็บโค้ดไว้แยกเป็นหลายๆ แพกเกจ ทีนี้ปัญหาก็คือว่า เวลาเรียกใช้งานมันค่อนข้างลำบาก เพราะต้องพิมพ์ชื่อ เช่น myPackage.MyClass เสมอ
เขาเลยต้องมีการใช้ import มาช่วยลดความยุ่งยากตรงนี้กฏมีอยู่ว่า การใช้คำสั่ง import จะต้องวางด้านบน ภายใต้ package name (ถ้ามี) เช่น

package x;

imports y;

class Z { }

ลองมาดูโค้ดเต็มๆ กัน สมมุติเรามีคลาสอยู่แล้วดังนี้

ทีนี้ก็สร้าง Class ImportExample.java เขียนโค้ดเข้าไปดังนี้
package myPackage;

import myPackage2.Car;

public class ImportExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car c = new Car();
    System.out.println("c = " + c);
  }
}

ผลการทำงาน
c = myPackage2.Car@15db9742

จะเห็นได้ว่าการเขียนโค้ดสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น