สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

method แบบ ส่งค่ากลับคืน

บางทีเราจะต้องส่ง parameter เข้าไป แล้วคำนวนอะไรบางอย่าง แล้วก็ส่งผลการทำงานกลับคืนไปยังจุดเรียกใช้ เช่นว่า เราต้องการ หาผลรวมของ 1 ถึง 10

void sumNumber(1, 10)ประมาณนี้ ทีนี้หลักการมีอยู่ว่า ถ้ามีคำว่า void นำหน้า method ใดแสดงว่า method นั้นไม่ต้องส่งค่าใดๆ คืนกลับที่จุดเรียกใช้ แต่ถ้าหากมีการส่งค่าคืน ให้บอกว่าชนิดอะไร เช่น

int sumNumber(1, 10)

แปลว่า มีการส่งค่ากลับเป็นชนิด int หรือชนิดตัวเลขนั่นเองครับ

มาลองดูโค้ดเต็มๆ กัน

package hellojava;

public class MethodReturnValue {
  public static void main(String[] args) {
    MethodReturnValue m = new MethodReturnValue();
    int mySumValue = m.sumNumber(1, 10);
    
    System.out.println("mySumValue = " + mySumValue);
  }
  
  int sumNumber(int start, int end) {
    int sum = 0;
    
    for (int i = start; i <= end; i++) {
      sum += i;
    }
    
    return sum;
  }
  
}

ผลการทำงาน
mySumValue = 55

จุดสำคัญ

 1. เราต้องมีคำว่า return เพื่อส่งค่ากลับไปที่จุดเรียกใช้เสมอ ไม่อย่างนั้นจะเกิด error ครับ
 2. การส่งค่ากลับ ต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันกับที่กำหนดใน method return type
 3. การคืนค่าไปจุดเรียกใช้ ต้องหาตัวแปรมารับ โดยให้มีชนิดข้อมูลแบบเดียวกับที่ return กลับไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น