สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กฏเบื้องต้นในการเขียน java

ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆ ไปหลายส่วน มาหัวข้อนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกฏต่างๆ เมื่อเราต้องเขียนโค้ดจริง เอาล่ะเริ่มจากทีละส่วนกันก่อน

ทุกคำสั่งต้องจบท้ายด้วยเครื่องหมาย ; เช่น
System.out.println("Hello");

ทุกไฟล์ต้องมี class เสมอ เช่น
class A {

}เมื่อมีการสร้าง class ต้องเปิด { และปิดด้วย } ให้ครบถ้วน

การประกาศตัวแปรจะต้องบอกชนิดก่อน ค่อยบอกชื่อ เช่น
int x;

สำหรับการประกาศตัวแปร สามารถกำหนดค่าแต่เริ่ม หรือภายหลังก็ได้ เช่น
int x;

x = 10;

หรือ
int x = 10; ก็ได้เช่นกัน

การตั้งชื่อ class จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เช่น
class Book {

}

แต่หากชื่อยาวเกินไป จะคั่นด้วยการขึ้นตัวใหญ่เพื่อให้มองง่าย
class BookTypeAndAuthor {

}

การประกาศ properties ของ class มักประกาศไว้ตอนต้นของ class เช่น

class Book {

int id;

String name;

}


ในการสร้าง method จะขึ้นต้นด้วยตัวเล็กตัวแรก จากนั้นจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นต้น เช่น
void getMessage() {

}

หากชื่อยาวก็ต่อคำด้วยตัวใหญ่เป็นตัวขึ้นต้นเช่น

void getMessageStatus() {

}

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น