สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสืบทอด class หลายๆ ชั้น

การสืบทอดคุณสมบัตินั้น สามารถทำได้หลายชั้นโดยไม่จำกัดว่ามากสุดได้กี่ชั้น ตัวอย่างนี้ผมจะพาเขียนโปรแกรมง่ายๆ สืบทอดความสามารถลงไป และเพิ่มเติม method เรื่อยๆ ในแต่ละชั้นตัวอย่างโค้ด
package hellojava;

public class MultiLevelExtends {
  public static void main(String[] args) {
    JavaDev dev = new JavaDev();
    dev.callSalary();
    dev.coding();
    dev.compile();
  }
}

class Employee {
  void callSalary() {
    System.out.println("Salary 5,000 USD");
  }
}

class Developer extends Employee {
  void coding() {
    System.out.println("I can Coding 1,000 Line per Day");
  }
}

class JavaDev extends Developer {
  void compile() {
    System.out.println("Compile Java Code");
  }
}

ผลการทำงาน
Salary 5,000 USD
I can Coding 1,000 Line per Day
Compile Java Code

จะเห็นได้ว่า object จาก class JavaDev มี method ให้เรียกใช้ได้มากมาย เพราะมันโดนส่งต่อมาจาก class แม่นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น