สนับสนุนโดย

ค่าวิทยากร Inhouse Trainning

สำหรับองค์กร หรือหน่วยงานใดที่ต้องการให้ทางเราไปบรรยาย หลักสูตรต่างๆ
สามารถติดต่อเข้ามาได้ โดยค่าวิทยากร จะแบ่งเป็นเรทต่างๆ ดังนี้


อัตราค่าวิทยากร
1 - 3 วัน คิดวันละ 10,000 บาท
4 - 5 วัน คิดวันละ 9,000 บาท
5 - 10 วัน คิดวันละ 8,000 บาท
10 วันขึ้นไป คิดวันละ 7,000 บาท


พิเศษ
ถ้าเป็นสถานศึกษา ลด 40%
ถ้าเป็นลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการเรา ลด 20%


เพิ่มเติม
* ทั้งนี้อาหารกลางวัน และที่พักทางหน่วยงานจะต้องจัดหาให้วิทยากรด้วยนะครับ
* ทุกหลักสูตรจะมีเอกสาร ประกอบการเรียนให้
* พร้อมทั้งโค้ดทั้งหมด ที่ใช้ในการอบรมครั้งนั้นๆ
* ราคานี้ครอบคลุมทุกหลักสูตรของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น