สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

สรุปเรื่องราวปี 2018 ของเรา

ในช่วงปี 2018 ที่ผ่านไปมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับเรา
จึงอยากสรุปเป็นเรื่องสั้นๆ ให้ได้ฟังกันดังนี้
ช่วงแรกของปี เริ่มตะลุยทำคอร์ส MEAN อย่างจริงจัง อัดคลิปแทบทุกวัน และเข้าคุยงานโปรเจกใหญ่ตัวหนึ่ง เป็นระบบซื้อขายอสังหา