สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

DOM

รุ้จักกับ DOM หรือ Document Object Model นั่นเอง คือมองทุกอย่างในเอกสารเป็นเสมือน วัถตุ แล้วไล่อ่านทีละชั้นเข้าไปได้เลย เช่น
<tree>
    <node>Test</node>
</tree>