สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

match

การจับอักษรว่าเข้ากับรูปแบบ (pattern) ที่เราต้องการตรวจสอบหรือไม่ สามารถเช็คได้ไม่ยากด้วย Regex นี่แหละครับ เดี๋ยวตัวอย่างนี้จะพาตรวจสอบ href ของ <a> tag ในภาษา HTML

ให้ทำการสร้าง package ชื่อ match และสร้างไฟล์ HrefMatch.java เขียนโค้ดเข้าไปดังนี้