สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Regular Expression

ในการเขียนโปรแกรมที่ยากๆ ส่วนมากจะใช้ Regular Expression หรือสัญลักษณ์คัดกรองข้อมูลนั่นเอง อาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรก แต่จริงๆ ไม่ยากเกินไป ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลการใช้ได้ตามเว็บทั่วไป เพราะโดยหลักแล้ว Regular Expression จะมีแนวทางเหมือนกันทั้งหมด

ลองมาดูโค้ดของ java กันครับ สร้าง package ชื่อว่า regex แล้วสร้างไฟล์ชื่อ RegexTest.java ลงไป