สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Memory Map File

ในระบบปฏิบัติการทั่วไป จะทำการดึงไฟล์มาใส่ใน memory ไว้ เพื่อความเร็วเมื่อต้องการประมวลผลเกี่ยวกับไฟล์ สำหรับการเขียนโปรแกรม java เราเองก็สามารถจัดการได้เช่นกัน เราเรียกกันว่า memory map file นั่นก็คือการเอา หน่วยความจำ ไปผูกไว้กับไฟล์ นั่นเอง เพื่อให้ทราบว่าไฟล์ที่ดึงเข้ามานี้ อยู่ตำแหน่งใด ของหน่วยความจำ

ให้สร้าง package ชื่อว่า memoryMap จากนั้นสร้างไฟล์ MemoryMapTest.java เขียนโค้ดลงไปดังนี้