สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Serialization and Cloning

ในการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงไปแบบ Binary Data เราต้องทำการ implements Serialization เสมอ ทีนี้บางกรณีหากเราต้องการคัดลอก หรือเรียกกันว่า โคลนนิ่ง จะทำได้อย่างไร ตรงนี้มีประโยชน์มาก เมื่อเราต้องการสร้างข้อมูลใหม่ แต่เก็บรักษาข้อมูลเก่าไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย และกำหนดเป็น version ได้ตามต้องการ

ลองมาดูตัวอย่างกันครับ ให้ทำการสร้าง package ชื่อว่า serialClone ขึ้นมาก่อน แล้วสร้างไฟล์ SerialCloneTest.java ใส่เข้าไป พร้อมกับเขียนโค้ดดังนี้