สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ObjectStream และ Zip Programming

เรื่องนี้เราจะมาพูดเรื่องการบีบอัดข้อมูล โดยเขียนโปรแกรมสั่งให้เขียนไฟล์แบบ ไบนารี่ เหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามีความต่างคือเป็นการเขียนค่า และบีบอัด (zip) เพื่อให้ข้อมุลในไฟล์มีขนาดเล็กลงไปอีก

ตัวอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอให้สร้าง package ชื่อ objectStreamTest ขึ้นมาก่อน แล้วสร้างไฟล์ ObjectStreamTest.java ใส่เข้าไป พร้อมกับเขียนโค้ดลงไปดังนี้