สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Reading and Writing Binary Data

การอ่านเขียนไฟล์อีกแบบหนึ่งที่นิยมกันมาก คือข้อมูลแบบ ไบนารี่ ซึ่งข้างในจะเป็นอักษรที่โปรแกรมทั่วไปเปิดอ่านแล้วไม่เข้าใจ เช่น ds2348d7fsdfjskj2341237sdfjjkjwed1234340584568 อะไรพวกนี้
ข้อดีคือมีแต่โปรแกรมเราเขียนเท่านั้นอ่านข้อมูลในนั้นได้ เพื่อปกป้องให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะเข้ารหัส หรือไม่เข้ารหัสก็ได้