สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ sleep()

สำหรับการเขียนโปรแกรมคุม thread แล้วต้องการให้บางครั้งหยุดการทำงานก่อน เราจะใช้คำสั่ง sleep() เพื่อเบรกให้หยุดทำงาน แล้วค่อยมาทำงานอีกที เมื่อครบกำหนดที่เราตั้งไว้