สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

thread rescheduling

สำหรับคลาส Thread มี method ชื่อ yield() สำหรับเรียกเพื่อให้ thread ที่กำลังทำงานอยู่หยุดการทำงานแล้วออกมาที่สถานะ Runnable และจะกลับไปทำงานอีกในภายหลัง โดยจะหยุดทำงานอย่างยินยอมพร้อมใจ หมายถึงว่า thread นั้นเป็นผู้เรียกเอง ไม่ใช่โดน thread อื่นสั่งให้หยุด