สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

SRO : Self Running Object

วันนี้เราจะมารู้จักกับการทำ sro หรือการทำให้ object สามารถทำงานเป็น thread ได้ด้วยตัวเอง แนวคิดนี้ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำงานแบบแยกส่วน หรือ multi working ได้ง่ายขึ้นมาก เพราะทุกอย่างถูกแยก และทำงานจบในตัวเอง