สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Runnable Interface

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้งาน Thread แบบไม่ต้องสร้าง Class และ extends จาก Thread โดยตรง แต่ว่าเราจะไปอาศัยการ implement ตัว interface ที่ชื่อว่า Runnable กันครับ ลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ประกอบเนื้อหา