สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

constructor ของ Thread Class

หลังจากได้รู้จักกับ Thread กันมานิดหน่อยแล้วทีนี้มาดูว่าเราจะทำการ new แล้วเรียก constructor แบบไหนได้บ้าง โดยจะมีหลักๆ ดังนี้

Thread()
Thread(Runnable)
Thread(ThreadGroup, Runnable)
Thread(String)
Thread(ThreadGroup, String)
Thread(Runnable)
Thread(ThreadGroup, Runnable, String)
Thread(ThreadGroup, Runnable, String, long)