สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

thread state

สถานะต่างๆ ของ Thread ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน ประกอบไปด้วยสถานะดังต่อไปนี้
NEW = เมื่อเทรดถูกสร้าง
RUNNABLE = เมื่อเทรดกำลังอยู่ในคิวงาน
BLOCKED = เมื่อเทรดกำลังรอที่จะ lock วัตถุเข้าสู่ synchronozed block
WAITING = เมื่อเทรดกำลังรอเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับ เทรดอีกเส้นหนึ่ง
TIMED_WAITING = เมื่อเทรดรอให้ถึงเวลาที่กำหนด จะเกิดเมื่อโดนเรียก sleep หรือ wait และ join แบบมีกำหนดเวลา
TERMINATED = เมื่อเทรดสิ้นสุดการทำงานแล้ว