สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Inner Class ซ้อนกัน

ปกติเรามักไม่ค่อยได้เห็นคนที่เขียนโค้ดเอา class มาซ้อนกัน แต่ในบางกรณีเราก็จำเป็นต้องทำแบบนั้น เพื่อจำกัดขอบเขตการใช้งาน class ใดๆ เพียงแค่ในกรอบนั้นเท่านั้น

เช่น

class A{
  class B {
  }
}