สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Abstract Class

การกำหนด abstract ก็คือการบอกว่า class ใดที่ทำการสืบทอดไปจะต้องสร้าง method ตามที่โดนกำหนดไว้ใน abstract keyword เช่นว่า เราอยากให้คลาสลูกมี method a(), b(), c() เราก็วางเป็น abstract ไว้ เพื่อกำหนดมาตรฐานตามที่เราต้องการ