สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

super constructor

ในภาษา java มีการให้เราสร้าง super constructor ซึ่งมีข้อจำกัดว่า
- super มีไว้สำหรับให้ constructor เท่านั้นเรียกใช้งาน constructor ของคลาสแม่
- ไม่สามารถเรียกผ่าน method ใดๆ ได้
- ต้องเรียกเป็นประโยคแรกใน constructor
- ห้ามมีประโยคคำสั่งอื่นๆ อยู่ก่อน
- ห้ามเรียก super มากกว่าหนึ่งครั้ง