สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เจาะลึกกับ super ให้มากขึ้น

ตัวอย่างของบลอกก่อนหน้าเราได้เรียนไปแล้วว่า super ใช้อ้างอิงหาสมาชิกของคลาสแม่ แต่มันยังมีอึกเงื่อนไขหนึ่ง ที่ผมยังไม่ได้พูดถึง นั่นคือ มันจะวิ่งหาได้เพียงชั้นเดียว

เช่นว่า ถ้าเรามี x อยู่สัก 3 ชั้น มันจะมองหาได้เพียงชั้นแรกเท่านั้น