สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

super references

ในกรณีที่เกิดการ shadowing หรือ overriding หากว่าคลาสลูกต้องการไปอ้างอิงสมาชิกของคลาสแม่ ทำได้โดยการใช้คำว่า super ช่วย

แต่พอมี super แล้วก็มักมีคำว่า this ประกบ ซึ่งความหมายที่ต่างกันคือ
super = การอ้างอิงไปหาสมาชิกของ class แม่
this = การอ้างอิงไปหาสมาชิกของตนเอง