สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การ casting สำหรับ object

ตัวอย่างนี้จะมีความยากขึ้นเล็กน้อย เพราะเป็นเรื่องของ oop อีกระดับนึง เวลาที่เราสร้าง object โดยปกติเราก็จะใช้

ClassName objectName = new ClassName();

เช่น

Book b = new Book();