สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ import * เพื่อเลือกทั้งหมดใน package

ในกรณีที่เราเขียนคลาสไว้เป็นจำนวนมาก และต้องการดึงเข้ามาโดยใช้ import หากต้องไล่ทีละคลาสคงไม่ไหว เช่น

import myPackage.Customer;
import myPackage.User;
import myPackage.Manager;