สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้งานคำสั่ง import แบบง่ายๆ

เมื่อโปรแกรมเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆ เราต้องเก็บโค้ดไว้แยกเป็นหลายๆ แพกเกจ ทีนี้ปัญหาก็คือว่า เวลาเรียกใช้งานมันค่อนข้างลำบาก เพราะต้องพิมพ์ชื่อ เช่น myPackage.MyClass เสมอ
เขาเลยต้องมีการใช้ import มาช่วยลดความยุ่งยากตรงนี้