สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้งาน protected หลักการ และการใช้จริง

จากที่เราได้เรียนกันมาบ้างแล้ว ส่วนของ private, defaut, public ทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายในด้าน modifier นั่นก็คือ protected แปลกันแบบตรงตัวก็ ปกป้อง เอ้ะ ปกป้องยังไง ปกป้องในที่นี้หมายความว่า ไม่ให้ method หรือ properties ใดๆ ถูกเรียกใช้ได้ หากอยู่คนละ package กัน

พูดง่ายๆ ก็คือจำกัดห้อง ถ้าข้ามห้อง ไม่ให้เข้าถึง นั่นเอง