สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รู้จักกับ package

เวลาที่เราเขียนโปรแกรมไปสักพักจะพบว่ามี class จำนวนมากเกิดขึ้น ดังนั้นหากต้องการจัดระเบียบให้เป็นหมวดหมู่ ต้องมีการเก็บเป็นที่เป็นทาง สวนมากก็ใส่ลงใน folder เพื่อแยกห้องเก็บ อันนี้ในทางภาษา java เรียกว่า package หรือตัวห่อหุ้ม เพื่อให้เราสร้าง class ชื่อเดียวกันได้ (แต่ต้องอยู่คนละ package นะ)