สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

final กับการใช้งานแบบง่ายๆ

คำว่า final แปลกันตรงตัวก็คือ สุดท้าย หมายความว่าอะไรที่มีคำว่า final จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ว่าจะสืบทอดคลาสไปก็ตาม พูดง่ายๆ ภาษาชาวบ้านคือ ไม่ยอมให้ override ได้อีก