สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

override method คืออะไร ใช้ยังไง มาดูกัน

ปกติแล้วเวลาที่เราสร้าง class มาสักอัน แล้วทำการสืบทอดกันต่อไปอีกที class ลูกก็จะได้คุณสมบัติต่างๆ ตามไปด้วย (ยกเว้นสิ่งที่เป็น private เท่านั้น)