สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสืบทอด class หลายๆ ชั้น

การสืบทอดคุณสมบัตินั้น สามารถทำได้หลายชั้นโดยไม่จำกัดว่ามากสุดได้กี่ชั้น ตัวอย่างนี้ผมจะพาเขียนโปรแกรมง่ายๆ สืบทอดความสามารถลงไป และเพิ่มเติม method เรื่อยๆ ในแต่ละชั้น