สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สืบทอดคลาส ด้วยเทคนิคง่ายๆ

เวลาที่เราทำโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้น เราจะไม่เขียนโค้ดเดิมซ้ำๆ หลายรอบ แต่ใช้วิธีการสืบทอดความสามารถ จาก คลาสหนึ่ง ไปยังอีกคลาวหนึ่ง เรียกกันว่า extends โดยจะแยกเป็น

parent -> child ก็คือ แม่ และ ลูกนั่นเอง