สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

static method...

สำหรับการเขียน method ทั่วไปนั้นเราต้องสร้าง object ก่อนจึงจะเรียกใช้งาน method ต่างๆ ได้แต่ในบางกรณีเราไม่ต้องการสร้าง object หรือบางทีเราต้องการใช้ method นั้นๆ เลย โดยเรียกผ่านชื่อ class หรือให้ method ชื่อ main ไปเรียก method อื่นๆ

นั่นล่ะครับ เราจึงต้องสร้าง static method ขึ้นมา กฏมันมีอยู่ว่า