สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

method แบบ ส่งค่ากลับคืน

บางทีเราจะต้องส่ง parameter เข้าไป แล้วคำนวนอะไรบางอย่าง แล้วก็ส่งผลการทำงานกลับคืนไปยังจุดเรียกใช้ เช่นว่า เราต้องการ หาผลรวมของ 1 ถึง 10

void sumNumber(1, 10)