สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

method แบบหลายๆ parameter

ตัวอย่างนี้จะพาเขียนการสร้าง method ที่มีหลายๆ parameter ในทีเดียวครับ เพื่อให้รองรับการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก เช่นการทำส่วนของ คำนวนบวกเลข หรือคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

หลักการมีว่า ให้ใช้ , คั่นระหว่าง parameter แต่ละตัว เช่น
void addVat(int money, int vat) {
}