สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ method แบบมี parameter

ตัวอย่างก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วเรื่องของ method เบื้องต้น แต่ยังไม่พอ เพราะว่าเวลาต้องเขียนโค้ดกันจริงๆ นั้น เราต้องมีการรับค่าบางอย่างเข้าไปทำงานข้างใน

เช่น หากต้องการให้พิมพ์คำว่า

Hello Kob
Hello Tavon