สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ว่าด้วยเรื่อง modifier ของ properties

ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไปแล้วเรื่องของการสร้าง properties แต่เราจะสามารถเข้าถึงค่าต่างๆ ได้เลย เช่นเรามี class ง่ายๆ ตัวนึงดังนี้


class Book {
  int price;
  String isbn;
  String name;
}