สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของ object หลักการ + โค้ดจริง

จากที่เราได้เขียนบทความกันมาพักนึงแล้วสำหรับเรื่องของ Class, Object ทีนี้เราจะมาดูว่า การกำหนดคุณสมบัติให้แก่ object นั้นทำอย่างไร และมันคืออะไร

ยกตัวอย่างว่าเรามี class Racket ดังนี้


class Racket {
}