สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

class และ object

สำหรับการเขียนโปรแกรมสร้างต้นแบบ หรือสร้าง class นั้นเราต้องประกาศ
class ชื่อคลาส {
}

และหากต้องการสร้างวัตถุก็เขียน
ชื่อคลาส ชื่อวัตถุ = new ชื่อคลาส

เช่น
class Book {
}