สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

สำหรับการเขียนโปรแกรมในยุคสมัยใหม่ นิยมเขียนแบบ OOP หรือเรียกกว่าเป็นการเขียนเชิงวัตถุ ซึ่งจะมองสิ่งต่างๆ เหมือนว่ามันคือวัตถุจริงๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง
และสร้างทุกอย่างไว้ใน class เสมอ

แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ ก็คือการที่เราสร้างต้นแบบ เรียกกันว่า class แล้วนำเอาต้นแบบนี้ไปผลิตวัตถุ เรียกว่า object