สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้งาน loop แบบต่างๆ

ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องทำงานบางอย่างซ้ำๆ กันตลอดเวลา เราจะใช้ loop เพื่อให้มันทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดออกจาก loop เช่น เราต้องการสั่งให้โปรแกรม พิมพ์คำว่า
Hello
ออกมาสัก 20 ครั้ง ถ้าต้องเขียน System.out.println ก็คงไม่ไหว ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ loop

ปัจจุบันนี้ loop ในภาษา java มีด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่
for
for in
do while
while