สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ Array หลายมิติ

ในการใช้งาน array ในภาษา java นั้นมีหลายแบบ เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่อง array แบบแรก ซึ่งเป็นเพียงมิติเดียว ทีนี้เรามาดูอีกว่าถ้าหากต้องการใช้งาน array 2 มิติ จะทำอย่างไร

สมมุติเรามี array ชุดนึง ง่ายๆ แบบนี้
int[] arr = new int[3];