สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้งาน Array

สำหรับชนิดข้อมูลอีกแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยมากนักก็คือ Array แต่จริงแล้วมีประโยชน์อย่างมากในการเขียนโปรแกรม ทั้งแบบธรรมดา จนถึงระดับสูง

คือว่า Array ก็เหมือนห้องเก็บของ ให้เรานำตัวแปรหลายๆ ตัวมาเก็บไว้ที่เดียว แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้น