สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ if else if หลายๆ แบบ

ในการเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้หลายๆ เงื่อนไข เมื่อมีความซับซ้อนมากๆ สามารถใช้ if else if ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

int x = 10;

if (x == 8) {
   ...
} else if (x == 9) {
   ...
} else if (x == 10) {
   ...
} else {
   เมื่อไม่เข้าข้อไหนเลยก็ทำที่นี่
}

การใช้งาน switch case

การใช้ switch case ก็เหมือนกับการใช้งาน if else นี่แหละ เพียงแต่ว่าเลือกเงื่อนไขไม่ได้มาก แล้วก็ทำงานไวกว่า if else เพราะตรวจทีเดียว เจอเงื่อนไขที่ตรงก็ทำงานเลยทันที

รูปแบบเป็นดังนี้
switch (ตัวแปรที่ต้องการตรวจ) {
    case เงื่อนไข:
        ทำงานเมื่อเป็นจริง
        break;
    case เงื่อนไขต่อมา:
        ทำงานเมื่อเป็นจริง
        break;
    default:
        ทำงานเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย
}